Berpindah (lagi) Dari Vultr Ke HawkHost

Sebelum ini, saya menyatakan bahawa blog ini telah Berpindah ke Vultr. Prestasi di Vultr sangat memuaskan. Namun, oleh sebab saya masih baru dalam menggunakan vps, banyak perkara yang belum dapat lakukan di sana.

Antara  perkara tersebut ialah untuk mengimplementasikan ssl pada blog ini.

Oleh itu, saya memindahkan lagi blog ini untuk dihostingkan di semi-dedicated hosting HawkHost.