Pindah & Gabung

Saya mempunyai satu tabiat yang agak tidak bagus iaitu suka membeli domain terutama yang mempunyai nama saya di dalamnya. Contohnya Alimie.CO, Alimie.SPACE serta blog ini sendiri iaitu Alimie.COM. Ini menyebabkan saya tidak dapat fokus menulis yang mengakibatkan semuanya terbiar.

Oleh itu, saya membuat keputusan untuk menggabungkan kandungan daripada dua blog ini (alimie.com + alimie.space) dan membiarkan sebuah blog lagi fokus dengan kandungan berkaitan WordPress. Untuk kedua blog yang digabungkan ini, saya menggunakan Ghost sebagai platform blogging atas beberapa sebab tertentu.

Continue reading “Pindah & Gabung”

Berpindah (lagi) Dari Vultr Ke HawkHost

Sebelum ini, saya menyatakan bahawa blog ini telah Berpindah ke Vultr. Prestasi di Vultr sangat memuaskan. Namun, oleh sebab saya masih baru dalam menggunakan vps, banyak perkara yang belum dapat lakukan di sana.

Antara  perkara tersebut ialah untuk mengimplementasikan ssl pada blog ini.

Oleh itu, saya memindahkan lagi blog ini untuk dihostingkan di semi-dedicated hosting HawkHost.